Nosilci plamena 2022

10. 12. 2022 bodo v župnijski cerkvi Neuottakring na Dunaju plamen Luči miru iz Betlehema sprejeli nosilke in nosilci plamena ter ga ponesli v Slovenijo.

Matija Kerin (2006), Moravče 1
Matija je res srčen skavt. Vedno nasmejan in s kakšno random foro v rokavu. Njegova pojava je zelo prijetna, pozitivna in zabavna, hkrati pa daje močan zgled skavta za ostale, zato ga imamo v stegu vsi zelo radi. Še posebaj ima velik in dober vpliv na IV ter na svoj vod Kozorogov, na katerega je zelo ponosen.Lansko leto je zasnoval in oblikoval tudi zastavo naše "čete grajskih kosezov", kar je še en pokazatelj njegove pripadnosti.Udeležil se je tudi tečaja za vodnike, ki ga je zelo navdušil in mu dal nadljnega zagona. Predvsem pa Matije izstopa s tem, da zna v vsakem trenutku, dobrem ali slabem, na svoj poseben način povezati nas vse skupaj in zato smo se med drugim tudi odločili, da nas bo predstavljal na sprejemu LMB na Dunaju.

Ana Logar (2008), Preddvor 1
Izmed naših izvidnikov smo izbrali Ano Logar, saj se v življenju zelo dobro drži skavtskih zakonov. V četi deluje povezovalno in daje dobro vzdušje. Nanjo se vedno lahko zaneseš. Kot podvodnica še nikoli ni zatajila svoje naloge. Voditelji pri njej cenimo navdušenost za skavtske aktivnosti in veščine. V lanskem letu je veliko prispevala k neverjetno dobro povezanemu vodu, ter bila glavni člen zaradi katerega je njen vod dobil zlato zastavico (priznanje za najboljši vod).

Ivana Valjavec (2011), Dol-Dolsko 1
Ivana je odgovorna, skrbna in vesela skavtinja. Rada priskoči na pomoč, ko opazi, da jo njen brat ali sestra potrebuje. Je premišljena, vedno pripravljena pomagati in rada spoznava nove stvari. Lahko nam je zgled v svoji predanosti in natančnosti.

Žiga Franc Markuš (2009), Šentilj 1
Kandidat Žiga je bil izbran zaradi svoje zagnanosti in pripravljenosti, ki ju vedno znova kaže na skavskih srečanjih. S svojo delavnostjo in marljivim sodelovanjem na taborih izžareva pristen skavtski duh. 

Andrej Starc (2009), Sežana 1
Andrej je skavt v pravem pomenu besede. Je vedno pripravljen,požrtvovalen, marljiv (kar odraža tudi njegovo skavtsko ime Marljivi delfin), zagnan invztrajen. Kljub temu, da njegov vod ne funkcionira optimalno, ni obupal. Ostale člane voda(tudi starejše od sebe, vključno z vodnikom) vedno spodbuja in skrbi za pravi skavtski duh.Predstavlja zglednega izvidnika, ki skavte jemlje resno, redno hodi na srečanja in ostaleskavtske dogodke, kljub temu, da je dejaven na različnih področjih. Dobro deluje v skupini in pri timskem delu. 

Marija Klemen (2010), Ljubljana 1 
Marija je letos drugo leto v četi in je že kot volkuljica izstopala s svojim navdušenjem nad skavtstvom, saj tudi prihaja iz skavtske družine. V četi in s svojim vodom se je takoj ujela ter bila s svojo nadobudnostjo, že prvo leto zgled starejšim izvidnikom in vodnicam. Letos se je odločila, da se bo lotila opravljanja veščin in s tem osebno napredovala. Težko je opisati, ampak pri njej lahko čutiš, da je zares prava skavtinja po srcu. Marija je tudi nasmejana, prijazna in zabavna, zato se nam voditeljem ter meni, kot predlagateljici, zdi prava oseba za prinašanje plamena iz Dunaja, saj ji bo to v veliko čast in ji bo zagotovo za vedno ostalo v spominu.

Urban Stropnik (2008), Velenje 1
Urban je 14 letni skavt iz stega Velenje 1. Njegovo skavtsko ime je Jekleni mastodont. Je vesten in odgovoren vodnik. Za nosilca plamena smo izbrali njega, ker je preteklo skavtsko leto najbolj osebno napredoval. Opravil je izzive iz pioneristike in si prislužil našitek. Je iznajdljiv in samoiniciativen, saj najde delo in ga skuša uspešno opraviti.

Luka Knez (2007), Krško 1
Luka je zelo srčen in zagnan skavt. Svojo skavtsko pot je začel pri volčičih in odkar se nam je pridružil je bil vedno pripravljen za akcijo in pripravljen priskoči na pomoč  ko jo potrebuješ. Trenutno je vodnik voda Volkov.  V sebi nosi otroško razigranost, navihanost,  srčnost, predvsem pa neizmerno zagnanost (lansko skavtsko leto se je namreč po 4-lenem premoru pridružil skavtom ponovno in njegova želja po učenju, sposobnost povezovanja članov svojega voda in navdušenost nas vedno preseneča), zato se nam zdi da bo odlični nosilec plamena Luči miru iz Betlehema. 

Miha Hodnik (2007), Logatec 1
Miha je aktiven član Logaške čete. Izkazal se je s svojim znanjem, voditeljskimi sposobnostmi. V njegovi družbi ni dolgčasa, saj zna iz rokava potegniti marsikakšno igro za srečanje. Njegova pripravljenost priskočiti na pomoč je lahko vsakemu zgled. Prav zato se nam zdi primeren za nosilca LMB.