Kontakt

Odnosi z javnostmi

Miha Ivanetič

Telefon: 030 375 788

e-naslov: miha.ivanetic@skavt.net

Gašper Govekar

Telefon: 040 815 751

e-naslov: gasper.govekar@skavt.net

Sedež:

ZSKSS - Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Ulica Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana
tel.: 01/433-21-30, 031/210-944

e-naslov: info@skavti.si

Donacije na TRR:

Številka poslovnega računa: SI56 0214 0001 1096 119
odprt pri NLB, Čopova 3, 1000 Ljubljana
Donacijo lahko nakažete na sklic SI00 606 in namenom "Dobrodelni namen LMB 2019"