Grafična podoba

Če želiš, da bi svetili drugi, moraš najprej svetiti sam.

Prav to razmišljanje je postalo rdeča nit pri oblikovanju grafične podobe letošnje izvedbe dobrodelne akcije Luči miru iz Betlehema. Z risbami v plamenčkih vzpodbujamo in nagovarjamo k majhnim dobrim delom, ki velikokrat štejejo največ in jih izpostavljamo tudi v poslanici.

V grafično podobo spadata tudi zelo izpostavljeno iskrivo geslo letošnje akcije in budilka, ki skupaj pritegneta pozornost mimoidočega in sta neposreden podaljšek poslanice.