Dobrodelni namen

V letošnjem letu bomo s pomočjo zbranih sredstev akcije Luč miru iz Betlehema podprli tri projekte na treh ravneh skavtskega delovanja v Sloveniji, v Evropi in v svetu.

Slovenija

Dobrodelna sredstva v Sloveniji bomo podelili društvu Žarek, programu Naj mladih ne vzgaja ulica. Namenjen je otrokom in mladim od 8. do 25. leta starosti, ki si želijo podpore zazdrav način odraščanja, za razvoj pozitivnih vidikov osebnosti ter krepitev notranje moči zaspoprijemanje z izzivi življenja in odraščanja. S ponudbo raznovrstnih individualnih inskupinskih oblik dela si prizadevajo mlade odtegniti negativnemu vplivu ceste in jih podpreti pri pozitivnih izbirah. Društvo je za zgoraj omenjeno ciljno skupino odprto pet dni v tednu, v popoldanskem času, ko so otroci in mladi najbolj prepuščeni sami sebi (prostovoljci jim nudijo učno pomoč, vodijo razne pogovorne skupine in pripravljajo razvedrilne dejavnosti). Glavni namen programa Naj mladih ne vzgaja ulica je opolnomočiti otroke in mlade, da bi zmogli zdravo odraščati in se razviti v zdrave in ustvarjalne osebnosti ter se spoprijeti z življenjskimi nalogami.

Evropa

Z delom zbranih sredstev bomo podprli naše misijonarje v Albaniji. Skavti bomo preživeli poletni tabor v Albaniji in skupaj z misijonarji polepšali  poletje albanskim otrokom.

Svet

Tretji del zbranih sredstev bomo namenili misijonarkam, sestram salezijankam, v Braziliji, ki jih bodo namenile za celovito obnovo kuhinje v ustanovi OSAF (salezijanski ustanovi za bratsko podporo).Glavno poslanstvo sester salezijank sta vzgoja in evangelizacija mladine. Delujejo v šolskih insocialnih mladinskih centrih. Ustanova OSAF se posveča družinam iz socialnega inmoralnega obrobja, zanje pripravljajo vzgojne ter pastoralne programe, priprave nakrščanske praznike in osebnostno ter duhovno spremljanje. Kuhinja, za katero bomo skavti namenili del sredstev, jim služi za pripravo dnevnih kosil in malic za 150 otrok, najstnikov in osebja, z novejšo opremo pa želijo v njej pripravljati tudi poklicne tečaje kuhanja.