Nosilci plamena

9. 12. 2023 bodo v novi katedrali v Linzu plamen Luči miru iz Betlehema sprejeli nosilke in nosilci plamena ter ga ponesli v Slovenijo.

Gašper Curk (2008), Ajdovščina - Šturje 1

Že od leta 2020, ko je Gašper prišel v Hubeljsko četo, je kot novinec vedoželjno iskal znanje in s svojo živahnostjo razveseljeval ostale člane čete. V svojem prvem letu je opravil tako teoretični kot veščinski del skavtskega izpita ter častno dal obljubo. S tem se je njegovo navdušenje nad skavtstvom samo še poglobilo. Do dodeljenih nalog pristopa zagreto ter jih vselej dokonča. Poleg tega pa mu ni odveč priskočiti na pomoč ostalim. Primer tega je poletni tabor, ko so Gašper in njegov vod najprej dokončali svojo zadolžitev (gradnja WC-ja), potem pa je z veseljem pomagal še drugim (dekliškim) vodom z fizično napornimi deli nalog. V svojem prostem času je imel močno željo po podiranju velikih suhih dreves, kar mu je njegov četovodja tudi omogočil. Skupinica je tako poskrbela za dovolj drv za naslednje večerne ognje. Gašper je tudi družaben in zabaven fant. Vse to pa lepo povzame njegovo skavtsko ime - srčni šakal. <3

Miha Repovž, Preska 1

Miha je pri skavtih od ustanovitve stega Preska 1. Začel je v tretjem razredu kot volčič. Letos je prvo leto vodnik. Redno in z veseljem obiskuje vsa srečanja, tabore in skavtske dogodke. Za svoj vod se zavzema in jim kar najbolje predaja svoje znanje. Voditelji se lahko vedno zanesejo na njega. S svojo predanostjo in zasluži postati nosilec LMB.

Špela Štrumbelj (2009), Kamnik 1

Špela si je to častno mesto zaslužila predvsem zaradi svoje predanosti in skrbnosti v četi. Sodeluje res pri vsaki akciji in vlaga veliko časa in truda za svoj razvoj pri skavtih. Vsako leto je viden ogromen napredek.

Tadej Mihelčič (2009), Loška dolina 1

Tadej je letos prvo leto vodnik. Je zelo zagnan in samoiniciativen. Lani se je že dokazal kot podvodnik in je z vodom dobil naziv ognjeni vod. Letos je šel na TZV, za svoj vod je naredil ščipalke s funkcijami, naredil je IG profil voda, udeležil se je Jakca, je reden na srečanjih, prevzema pobudo na srečanjih višjega voda. V glavnem... resno pristopa k skavtskim stvarem.

Martin Podobnik (2011), Škocjan Turjak 1

Martin se je skavtom pridružil že v 3. razredu osnovne šole. Prvo leto srečanj ni obiskoval najbolj z veseljem, kar je voditeljem povzročalo kar nekaj težav. Kljub temu je srečanja vedno redno obiskoval in tudi vseh ostalih dogodkov se je udeleževal zelo redno. Tako se je povezal z ostalimi člani krdela (in pozneje čete) in postal njegov pomemben član. Danes je Martin nadobuden izvidnik, ki ne izpusti niti enega vodovega ali četinega srečanja. Martin je zalo vesel izvidnik, ki zna razveseliti tudi druge v svoji bližini. Opazi, če nekdo potrebuje pomoč in brez težav pristopi do njega – na zadnjih obljubah stega je popolnoma na lastno pobudo celoten prosti čas pomagal drugemu izvidniku pri učenju zakonov in obljube, namesto da bi igral roverčka ali kaj podobnega. Vedno je pozoren na vse člane skupine, jih poskuša vključiti v pogovor ali igro in jim da vedeti, da so del skupine. Svoje pismo odhoda iz krdela je zapisal v obliki pesmi in v njej omenil vsakega volčiča posebej. Še posebej pozoren je do vseh šibkejših - novincev ali mlajših. Če npr. za nekoga zmanjka prostora zasedenje, bo on poskrbel za to. Večkrat pride tudi do voditeljev in jih vpraša, če jim lahko na kakšen način pomaga. V svoji skupini izstopa predvsem po svoji inovativnosti in po tem, da si upa biti drugačen in izraziti svoje mnenje tudi, če je drugačno od vseh ostalih - ko pred obrokom nihče ne želi zmoliti, je vedno on tisti, ki povzame pobudo in zmoli (je eden redkih, ki odkrito živi svojo vero in jo širi tudi med ostale). Je eden tistih, ki podpre ideje voditeljev in s svojimi argumenti zna navdušit tudi ostale člane čete. Je tudi navdušen glasbenik. Na večdnevne dogodke s seboj prinese kitaro in z veseljem tudi zapoje in zaigra. Svoj skavtski duh ponaša tudi naprej v širše okolje - svojo širšo družino spodbuja, da z njim doma prepevajo skavtske pesmi. Martin je na svoji skavtski poti zelo napredoval – od nekoliko problematičnega volčiča do predanega izvidnika, ki je v resnici vedno pripravljen. Kljub temu da je v četi šele drugo leto, predstavlja njen pomemben del in kot vezni člen povezuje celotno četo. Je zelo komunikativen, nima težav z nastopanjem pred skupino (pravzaprav to počne zelo rad) in se dobro znajde v raznolikih, tudi nepredvidljivih situacijah.

Manca Grozde (2008), Tržišče 1

Manca bo v teh dneh dopolnila 15 let, obiskuje 1. letnik srednje medijske šole v Novem mestu in je skavtinja že 5. leto. Sprva je bila nekoliko sramežljiva in tiha, a je vse že takoj navdušila s svojo pridnostjo in si po prvem letu prislužila skavtsko ime delovna mačka. To poletje se je udeležila TZV-ja, kjer je še posebej zaživela, med vožnjo domov je z žarom v očeh opisovala celotno izkušnjo. Z novim skavtskim letom je tako zagnano prevzela vlogo vodnice. Manca je res prijetno dekle. Voditelji se lahko vedno zanesemo nanjo in na njeno pripravljenost. Redno se udeležuje srečanj, taborov in tudi zunanjih skavtskih dogodkov. Nikoli je nisem videla poprijeti za delo s slabo voljo ali odporom. Vedno zna pristopiti tudi k mlajšim, jim pomagati in jih vključiti v družbo ter jim je tako čudovit zgled. V naši četi že sama po sebi širi dobroto in mir. Zato si po mojem mnenju vsekakor zasluži postati nosilka LMB.

Lucija Oven (2009), Ljubljana 2

Lucija je letos stopila direktno v vlogo vodnice in je od vsega začetka zares zagnana. Za svoj vod se zavzema in jim kar najbolje predaja znanje, ogromno zna, čeprav se še ni udeležila TZV-ja. Zelo dobro sodeluje z ostalimi vodniki in se nasploh trudi za vzdušje v četi. Zato se nam zdi, da je primerna kandidatka za nosilko.

Julija Vajs (2004), Gornja Radgona 1

Julija je klanovka, ki si jo vsak/a voditelj/ica PP želi imeti v klanu. Naloge, ki si jih izbere, opravi v dogovorjenem času. Ko se kaj zalomi, skupaj z drugimi išče rešitve in žene naprej ostale, k ciljem naproti. S svojo dobrosrčnostjo in pogumom nas na srečanjih z dejanji opominja, da smo mi tisti, ki spreminjamo svet na bolje.

Gašper Mejač (2009), Slovenske Konjice 1

Gašper je reden in zelo zavzet skavt veje IV, ki se redno udeležuje raznovrstnih skavtskih dogodkov. Bilo bi mu v čast, da bi bil del te odprave.